Isaías 63:14 - Top Bíblia

Isaías 63:14

Isaías 63:14 na Bíblia Online. Isaías versículo 63:14 na Bíblia Sagrada Online.

Está em Bibliaon ›› Isaías 63 ›› Isaías 63:14

Ler versículo 63:14 de Isaías

Como o animal que desce ao vale, o Espírito do SENHOR lhes deu descanso; assim guiaste ao teu povo, para te fazeres um nome glorioso.