Isaías 63:18 - Top Bíblia

Isaías 63:18

Isaías 63:18 na Bíblia Online. Isaías versículo 63:18 na Bíblia Sagrada Online.

Está em Bibliaon ›› Isaías 63 ›› Isaías 63:18

Ler versículo 63:18 de Isaías

Só por um pouco de tempo o teu santo povo a possuiu; nossos adversários pisaram o teu santuário.